IKLAN KEMASUKAN IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER KEDUA SESI 2014/2015 (AMBILAN FEBRUARI 2015)


Dimaklumkan bahawa iklan kemasukan telah dibuka bagi Program Ijazah Sarjana Muda kepada lepasan Diploma dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 sahaja.

Tempoh permohonan kemasukan bagi Semester Kedua Sesi 2014/2015 adalah seperti berikut:

Calon
Tarikh buka permohonan
Tarikh tutup permohonan
Tarikh akhir terimaan dokumen lengkap oleh UKRP

Tempatan
Lepasan Diploma sahaja

10 November 2014
30 November 2014
07 Disember 2014

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang http://hea.uum.edu.my/index.php/test/204-iklan-kemasukan-ijazah-sarjana-muda-semester-kedua-sesi-2015-2015-ambilan-februari-2015  atau hubungi UKRP di talian 3324/3323/3334 /3309.

Sumber: UUM

No comments

Powered by Blogger.